Výsledky vyhledávání

 1. hodnocení pracovníků
  pracovní hodnocení
  hodnocení zaměstnanců
  hodnocení pracovního výkonu
  hodnocení výkonnosti pracovníků
  povýšení zaměstnanců
  kompetenční modely
  pracovní motivace
  pracovní výkon
  řízení pracovního výkonu
  360stupňová zpětná vazba
  personální management
  rating of employees
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (8) - Knihy
  (3) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. manažerské dovednosti
  manažerské kompetence
  dovednosti manažerské
  kompetence manažerské
  kompetenční modely
  management
  profesní kompetence
  management skills
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (17) - Knihy
  (1) - Videozáznamy
  (1) - Zvukové dokumenty
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. personální management
  personalistika
  personální politika
  řízení lidských zdrojů
  rozvoj lidských zdrojů
  personální řízení
  management lidských zdrojů
  management personální
  řízení personální
  politika personální
  sociální audit
  fluktuace zaměstnanců
  kádrová politika komunistické strany
  personalistky
  personalisté
  personální informační systémy
  personální služby
  slaďování rodinného a pracovního života
  age management
  assessment centra
  diversity management
  hodnocení pracovníků
  interní marketing
  kompetenční modely
  outplacement
  personální audit
  personální marketing
  povýšení zaměstnanců
  propouštění zaměstnanců
  přijímací řízení
  sociální politika podniku
  talent management
  řízení pracovního výkonu
  management
  personnel management
  Soubor věcných témat
  (2) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (23) - Soubor věcných témat
  (353) - Knihy
  (3) - Videozáznamy
  (1) - Elektronické zdroje
  (28) - ČLÁNKY
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (2) - Souborný záznam integračního zdroje
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (3) - xzri
  (4) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. profesní kompetence
  profesní způsobilost
  kompetence profesní
  způsobilost profesní
  kvalifikace
  odborné kvalifikace
  odborná kvalifikace
  kvalifikace odborné
  kvalifikace odborná
  profesiografie
  vzdělávání zaměstnanců
  profesní rozvoj
  autorizace
  kompetenční modely
  profese
  profesní uplatnění
  uznávání odborných kvalifikací
  manažerské dovednosti
  pedagogické dovednosti
  vocational qualifications
  Soubor věcných témat
  (10) - Soubor věcných témat
  (95) - Knihy
  (19) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. řízení pracovního výkonu
  management pracovního výkonu
  řízení výkonnosti pracovníků
  hodnocení pracovníků
  kompetenční modely
  pracovní výkon
  řízení výkonnosti
  personální management
  performance management
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (5) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo