Výsledky vyhledávání

 1. devoční grafika
  grafika devoční
  svaté obrázky
  obrázky svaté
  lidová zbožnost
  grafika
  devocionálie
  devotional prints
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (3) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. devoční obrazy
  obrazy devoční
  lidová zbožnost
  Svatá Rodina (obraz)
  mariánské obrazy
  devocionálie
  obrazy
  devotional paintings
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. devoční sochy
  sochy devoční
  lidová zbožnost
  mariánské sochy
  devocionálie
  sochy
  devotional statues
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (3) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. liturgické předměty
  předměty liturgické
  bohoslužebné předměty
  předměty bohoslužebné
  bohoslužebné náčiní
  náčiní bohoslužebné
  kalichy
  liturgické barvy
  devocionálie
  monstrance
  liturgie
  liturgical objects
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor jmen akcí
  (5) - Soubor věcných témat
  (62) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. náboženské relikvie
  relikvie náboženské
  relikvie
  relikviáře
  Délka Kristova (náboženská relikvie)
  Kryž svjatoj Jeufrasinni Polackaj
  Longinovo kopí
  Mandylion
  Pražské Jezulátko
  Stužka Dominika Savia
  Svatý kříž (náboženská relikvie)
  Trnová koruna Krista
  Turínské plátno
  Závišův kříž
  grál
  ostatky svatých
  posvátné obrazy
  zázračné obrazy
  zázračné sochy
  Španělský kříž (náboženská relikvie)
  devocionálie
  religious relics
  Soubor věcných témat
  (17) - Soubor věcných témat
  (9) - Knihy
  (1) - Videozáznamy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. náboženský kult
  kult náboženský
  kult (náboženství)
  Ka'ba (Mekka, Saúdská Arábie)
  bhakti
  božstva
  devocionálie
  fetišismus
  grál
  jógíni
  kněžky
  vestálky
  zázračné obrazy
  zázračné sochy
  kult předků
  kult svatých
  kultovní předměty
  mariánský kult
  posvátná místa
  posvátné kameny
  posvátné obrazy
  posvátné pokrmy
  posvátné předměty
  posvátné rostliny
  posvátné stromy
  prasáda
  pyrolatrie
  zoolatrie
  náboženská víra
  cultic acts
  Soubor věcných témat
  (26) - Soubor věcných témat
  (83) - Knihy
  (3) - Videozáznamy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. religiozita
  náboženskost
  devocionálie
  náboženská víra
  náboženství
  postsekularizace
  sekulární náboženství
  alternativní religiozita
  kvazireligiozita
  religiosity
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (131) - Knihy
  (1) - Elektronické knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. sakrální umění
  umění sakrální
  sakrální výtvarné umění
  umění výtvarné sakrální
  náboženské umění
  umění náboženské
  devocionálie
  církevní umění
  křesťanské umění
  umění
  sacred art
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor jmen akcí
  (4) - Soubor věcných témat
  (72) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. zbožnost
  devocionálie
  lidová zbožnost
  votivní dary
  devotion
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (21) - Knihy
  (1) - Elektronické knihy pro slabozraké
  předmětové heslo

  předmětové heslo