Výsledky vyhledávání

 1. liniová zeleň
  zeleň liniová
  aleje
  stromořadí
  silniční aleje
  aleje silniční
  silniční stromořadí
  stromořadí silniční
  větrolamy
  krajinná zeleň
  vegetační doprovod
  vegetace
  line vegetation
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. tvorba krajiny
  krajinná zeleň
  krajinné plánování
  krajinotvorné programy
  parky
  vegetační doprovod
  zahrady
  fragmentace krajiny
  krajinářská architektura
  krajina
  krajinné inženýrství
  landscaping
  Soubor věcných témat
  (10) - Soubor věcných témat
  (18) - Knihy
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. vegetace
  biogeocenologie
  botanický průzkum
  flóra
  fytocenologie
  geobotanika
  monokultury
  reliktní bory
  rostliny
  vegetační mapování
  krajinná zeleň
  liniová zeleň
  rostlinná společenstva
  synantropní vegetace
  vegetační doprovod
  veřejná zeleň
  ekologie rostlin
  vegetation
  Soubor věcných témat
  (16) - Soubor věcných témat
  (217) - Knihy
  (3) - Kartografické dokumenty
  (13) - Videozáznamy
  (1) - Elektronické zdroje
  (36) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. vegetační doprovod
  krajinná zeleň
  liniová zeleň
  tvorba krajiny
  vegetace
  accompanying vegetation
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. veřejná zeleň
  zeleň veřejná
  městská zeleň
  zeleň městská
  zeleň v zastavěném území
  sídelní zeleň
  zeleň sídelní
  vegetační doprovod
  krajinná zeleň
  parky
  vegetace
  urban plants
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (8) - Knihy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. větrolamy
  ochrana budov proti větru
  liniová zeleň
  krajinná zeleň
  větrná eroze
  protierozní ochrana půdy
  windbreaks
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo