Výsledky vyhledávání

 1. atavismus
  atavistické chování
  chování atavistické
  dědičnost
  evoluce lidského chování
  genetická informace
  evoluce (biologie)
  fylogeneze
  lidské chování
  variabilita (biologie)
  atavism
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. DNA (nukleová kyselina)
  DNA
  DNK (nukleová kyselina)
  deoxyribonukleová kyselina
  čárové kódování DNA
  replikace DNA
  databáze DNA
  dědičnost
  genetická informace
  genomika
  genová exprese
  geny
  sekvenování DNA
  tRNA (nukleová kyselina)
  plazmidy
  struktura DNA
  nukleové kyseliny
  deoxyribonucleic acid
  Soubor věcných témat
  (13) - Soubor věcných témat
  (128) - Knihy
  (10) - Videozáznamy
  (6) - Elektronické zdroje
  (4) - Příloha
  (3) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. genetika
  matematická genetika
  epigenetika
  chromozomy
  dědičnost
  genetici
  genetická data
  genetická toxikologie
  genetický výzkum
  genetičky
  genotyp
  geny
  variabilita (biologie)
  behaviorální genetika
  cytogenetika
  ekologická genetika
  eugenika
  evoluční genetika
  fenotyp
  forenzní genetika
  genetická rekombinace
  genetické inženýrství
  genetické metody
  genetické zdroje
  genetika mikroorganismů
  genetika rostlin
  genetika člověka
  genetika živočichů
  genofondy
  genová exprese
  genové inženýrství
  imunogenetika
  lékařská genetika
  mendelismus
  molekulární genetika
  mutace (biologie)
  neurogenetika
  obecná genetika
  populační genetika
  veterinární genetika
  vývojová genetika
  biologie
  genetics
  Soubor věcných témat
  (6) - t100i
  (7) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (41) - Soubor věcných témat
  (1) - t150r
  (333) - Knihy
  (8) - Videozáznamy
  (7) - Elektronické zdroje
  (2) - Příloha
  (7) - ČLÁNKY
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (14) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (135) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. genom
  rostlinný genom
  chromozomy
  dědičnost
  geny
  genomika
  genotyp
  lidský genom
  genome
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (28) - Knihy
  (4) - Elektronické zdroje
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. genotyp
  chimérismus
  homozygotnost
  genetika
  geny
  genom
  fenotyp
  dědičnost
  genotype
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. genová exprese
  exprese genů
  exprese genová
  epigenetika
  DNA (nukleová kyselina)
  dědičnost
  genetická informace
  geny
  genetika
  gene expression
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (25) - Knihy
  (1) - Elektronické zdroje
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. 7.geny

  geny
  homozygotnost
  DNA (nukleová kyselina)
  RNA (nukleové kyseliny)
  dědičnost
  farmakogenetika
  genetický kód
  genetika
  genofondy
  genom
  genotyp
  genová exprese
  genová terapie
  genové inženýrství
  mutace (biologie)
  umlčování genů
  antionkogeny
  genetické mapování
  leptinový gen
  onkogeny
  genes
  Soubor věcných témat
  (19) - Soubor věcných témat
  (49) - Knihy
  (5) - Videozáznamy
  (1) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. chromozomy
  chromozomální vady
  dědičnost
  genetická informace
  genetické mapování
  genetika
  genom
  homozygotnost
  mikrosatelitní markery
  telomery
  buněčná jádra
  chromosomes
  Soubor věcných témat
  (10) - Soubor věcných témat
  (46) - Knihy
  (2) - Videozáznamy
  (2) - Elektronické zdroje
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. mendelismus
  dědičnost
  Mendelovy zákony
  genetika
  mendelism
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (9) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Mendelovy zákony
  zákony Mendelovy
  dědičnost
  variabilita (biologie)
  mendelismus
  Mendel's law
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
  (1) - Videozáznamy
  předmětové heslo

  předmětové heslo