Výsledky vyhledávání

 1. disciplinární řízení
  řízení disciplinární
  kázeň
  správní řízení
  disciplinary proceedings
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  (5) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. ochrana pokojného stavu
  občanské právo
  správní řízení
  protection of status quo
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. opravné prostředky ve správním řízení
  prostředky ve správním řízení opravné
  rozklad (právo)
  správní řízení
  administrative remedies
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (3) - Knihy
  (8) - ČLÁNKY
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. předběžná opatření
  opatření předběžná
  občanské soudní řízení
  správní řízení
  interim measures
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (8) - Knihy
  (19) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. přezkumné řízení
  řízení přezkumné
  správní řízení
  examination procedure
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (6) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. správní orgány
  orgány správní
  správní úřady
  úřady správní
  kolegiální orgány
  správní řízení
  úřední jednání
  finanční úřady
  katastrální úřady
  krajské úřady
  městské úřady
  nezávislé správní orgány
  obecní úřady
  okresní úřady
  patentové úřady
  pozemkové úřady
  vojenská správa
  zemstva
  ústřední orgány státní správy
  živnostenské úřady
  státní správa
  veřejná správa
  administrative agencies
  Soubor věcných témat
  (18) - Soubor věcných témat
  (51) - Knihy
  (1) - Elektronické zdroje
  (42) - ČLÁNKY
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (6) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. správní právo procesní
  právo správní procesní
  správní řízení
  správní rozhodnutí a stanoviska
  správní právo
  procedural administrative law
  postępowanie administracyjne
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (100) - Knihy
  (2) - Elektronické zdroje
  (72) - ČLÁNKY
  (3) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. správní rozhodnutí a stanoviska
  rozhodnutí a stanoviska správní
  nicotnost rozhodnutí
  právní skutečnosti
  správní řízení
  správní uvážení
  správní právo procesní
  administrative judgments
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (36) - Knihy
  (29) - ČLÁNKY
  (2) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. správní vyhoštění
  vyhoštění správní
  cizinecké právo
  vyhoštění
  správní právo
  správní řízení
  administrative banishment
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo