Výsledky vyhledávání

 1. dostupnost zdravotní péče
  zdravotní politika
  zdravotní péče
  health services accessibility
  Soubor věcných témat
  (1) - t100i
  (2) - Soubor věcných témat
  (12) - Knihy
  (1) - Videozáznamy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. hodnocení zdravotního stavu
  posuzování zdravotního stavu
  posuzování stavu zdravotního
  hodnocení stavu zdravotního
  psychologické posudky
  lékařská posudková činnost
  posudkové lékařství
  zdravotní politika
  zdravotní způsobilost
  zdravotní stav obyvatelstva
  population health status assessment
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (7) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. podpora zdraví
  ochrana veřejného zdraví
  ochrana zdraví
  veřejné zdravotnictví
  veřejné zdraví
  výchova ke zdraví
  zdravotní prevence
  zdravotní stav obyvatelstva
  zdraví
  zdravotní politika
  health promotion
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (9) - Soubor věcných témat
  (76) - Knihy
  (3) - Elektronické knihy
  (1) - ČLÁNKY
  (3) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. prohibice
  boj proti alkoholismu
  sociální politika
  zdravotní politika
  prohibition
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. protidrogová politika
  politika protidrogová
  drogová politika
  politika drogová
  výroba a distribuce drog
  dekriminalizace drog
  dekriminalizace drog
  boj proti drogám
  drogová kriminalita
  drogová prevence
  drogová závislost
  drogy
  užívání drog
  legalizace drog
  sociální politika
  zdravotní politika
  drug and narcotic control
  Soubor věcných témat
  (11) - Soubor věcných témat
  (9) - Knihy
  (2) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (8) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. reforma zdravotnictví
  transformace zdravotnických systémů
  transformace zdravotnictví
  zdravotnické reformy
  zdravotnictví
  zdravotní politika
  health care reform
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (4) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. zdraví
  podpora zdraví
  psychologie zdraví
  péče o zdraví
  trestné činy proti zdraví
  výchova ke zdraví
  zdravotní politika
  zdravotní stav obyvatelstva
  zdraví a hygiena
  živočichové a lidské zdraví
  duševní zdraví
  ochrana zdraví
  reprodukční zdraví
  tělesné zdraví
  veřejné zdraví
  zdraví a nemoc
  zdraví zvířat
  health
  Soubor věcných témat
  (3) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (16) - Soubor věcných témat
  (303) - Knihy
  (12) - Videozáznamy
  (4) - Elektronické zdroje
  (1) - Elektronické knihy
  (78) - ČLÁNKY
  (2) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (4) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (5) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. zdravotnické systémy
  systémy zdravotnické
  zdravotní politika
  zdravotnictví
  health service systems
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (5) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. zdravotnictví
  zdravotnické fakulty
  reforma zdravotnictví
  světové zdravotnické organizace
  zdravotnická statistika
  zdravotnické informace
  zdravotnické instituce
  zdravotnické právo
  zdravotnický výzkum
  zdravotní programy
  ekonomika zdravotnictví
  elektronické zdravotnictví
  farmacie
  hygienické služby
  lázeňství
  optometrie
  veřejné zdravotnictví
  zdravotnická technika
  zdravotnická zařízení
  zdravotnické systémy
  zdravotnický management
  zdravotnický marketing
  zdravotní politika
  zdravotní služby
  health service
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (22) - Soubor věcných témat
  (1) - t150r
  (239) - Knihy
  (3) - Videozáznamy
  (1) - Elektronické zdroje
  (1) - Elektronické knihy
  (83) - ČLÁNKY
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (6) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - Souborný záznam integračního zdroje
  (13) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (35) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo