Výsledky vyhledávání

 1. analýza úkolů
  management
  task analysis
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (2) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Balanced Scorecard
  strategický management
  ukazatele výkonnosti
  výkonnost podniku
  management
  Balanced Scorecard
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (3) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. benchmarking
  společný hodnotící rámec (model)
  management
  benchmarking (management)
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (3) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. bezpečnostní management
  management bezpečnostní
  management bezpečnosti
  ISO 45001:2018
  integrovaný systém managementu
  revize technických zařízení
  bezpečnost technických zařízení
  bezpečnost technických zařízení
  bezpečnost práce
  management
  safety management
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (13) - Knihy
  (1) - Elektronické zdroje
  (1) - Elektronické knihy
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. controlling
  management
  controlling
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (7) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. delegování pravomocí
  přenesení pravomocí
  delegace pravomocí
  delegování kompetencí
  delegování moci
  politika
  management
  politická moc
  soudní moc
  výkonná moc
  delegation of powers
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (5) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. environmentální management
  management environmentální
  ekologický management
  management ekologický
  environmentální řízení
  řízení environmentální
  management životního prostředí
  integrovaný systém managementu
  adaptace na změnu klimatu
  indikátory udržitelného rozvoje
  eko-efektivnost
  environmentální strategie
  environmentální strategie
  ISO 14000 (normy jakosti)
  environmentální normy
  indikátory udržitelného rozvoje
  životní prostředí
  indikátory eko-efektivnosti
  management
  environmental management
  Soubor věcných témat
  (10) - Soubor věcných témat
  (76) - Knihy
  (5) - Elektronické zdroje
  (4) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. event management
  festivaly
  kulturní akce
  projektový management
  společenské akce
  sportovní akce
  zábava
  management
  event management
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. facility management
  management
  facility management
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. finanční management
  finanční řízení
  management finanční
  řízení finanční
  management finančních zdrojů
  řízení financí
  finance podniku
  finanční inženýrství
  finanční kontrola
  analýza nákladů a přínosů
  dividendová politika
  financování podniku
  finanční analýza
  finanční plánování
  likvidita
  podnikové investice
  pracovní kapitál
  management
  financial management
  Soubor věcných témat
  (12) - Soubor věcných témat
  (89) - Knihy
  (5) - Videozáznamy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo