Košík

  Odznačit vybrané:   0
  1. Základy statistiky v prostředí R / Karel Zvára ; Jiří Anděl, Patrície Martinková, recenzovali.    [Prague] : Karolinum, [2013]  ©2013 . 1 online zdroj (259 stran)
    http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=887156
    kniha

    kniha

  Odznačit vybrané:   0