Košík

  Odznačit vybrané:   0
  1. Aktuálne otázky vývoja a súčasnej podoby medzinárodného a európskeho práva životného prostredia a vplyv medzinárodného a európskeho práva životného prostredia na právny poriadok Slovenskej republiky a Českej republiky : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie, 7.-8. november 2019, Trnava, Slovenská republika / editor Juraj Jankuv.    Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2020 . 317 stran
          Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
    PF100000