Košík

  Odznačit vybrané:   0
  1. Prežívaná životná zmysluplnosť, subjektívna životná spokojnosť a zvládanie smrti u seniorov [rukopis] / Jana Liková.    2012 . 96 s. (135745 znakov).
    kniha

    kniha

  Odznačit vybrané:   0