Košík

  Odznačit vybrané:   0
 1. motorické poruchy
  pohybové poruchy
  poruchy motoriky
  poruchy motorické
  poruchy pohybové
  poruchy pohybu
  poruchy hybnosti
  metoda MFK (lékařství)
  dětská mozková obrna
  dyspraxie
  hypokineze
  Parkinsonova nemoc
  imobilní pacienti
  motorika člověka
  nemoci pohybového ústrojí
  parkinsonismus
  extrapyramidové dyskinetické poruchy
  ochrnutí
  poruchy chůze
  poruchy extrapyramidového systému
  zdravotní postižení
  movement disorders
  Soubor věcných témat
  (14) - Soubor věcných témat
  (74) - Knihy
  (4) - Videozáznamy
  (2) - Elektronické zdroje
  (3) - Elektronické knihy
  (2) - Elektronické knihy pro slabozraké
  (2) - Příloha
  (7) - ČLÁNKY
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  předmětové heslo

  předmětové heslo