Košík

  Odznačit vybrané:   0
 1. imunitní systém - jevy
  Immune System Concepts
  Immune System Phenomenon
  Immune System Process
  Immune System Processes
  imunitní systém - pojmy
  imunitní systém - procesy
  afinita protilátek
  aktivace komplementu
  aktivace lymfocytů
  aktivace neutrofilů
  cytotoxicita imunologická
  fagocytóza
  HIV séronegativita
  hostitel s imunodeficiencí
  imunita
  imunitní únik
  imunogenetické jevy
  imunogenicita vakcíny
  imunokompetence
  imunologická odpověď na dávku
  imunologický dozor
  imunomodulace
  infiltrace neutrofily
  inkompatibilita krevních skupin
  klonální selekce zprostředkovaná antigeny
  kooperace lymfocytů
  poměr CD4 a CD8 lymfocytů
  prezentace antigenu
  reakce antigenu s protilátkou
  rekonstituce imunitních funkcí
  rovnováha Th1-Th2
  sérokonverze
  specificita protilátek
  transplantační imunologie
  tvorba protilátek
  únik nádoru z imunitní kontroly
  uvolňování histaminu
  vazebná místa protilátek
  zvýšená infektivita v přítomnosti protilátek
  Immune System Phenomena
  t150m
  (33) - t150m
  (1) - Knihy
  předmětové heslo

  předmětové heslo