Export

Speciální funkce pro export záznamů v daném formátu.

Vybrat způsob exportu

MARC v řádkovém formátu.

MARC ve formátu ISO2709.

MARC v XML dle Library of Congress.

článek

Tělovýchova a sport v Severním Porýní - Westfálsku

Vykoukal, Petr
článek