Export

Speciální funkce pro export záznamů v daném formátu.

Vybrat způsob exportu

MARC v řádkovém formátu.

MARC ve formátu ISO2709.

MARC v XML dle Library of Congress.

kniha

Bảo trợ xã hội cho những nhóm thiệt thòi ở Việt Nam

Lê, Bạch Dương
kniha