Počet záznamů: 1  

Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva v ČR

  1. MIKULÍKOVÁ, Lucie. Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva v ČR : teorie a praxe. Vydání první. V Praze : C.H. Beck, 2020. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-791-0.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva v ČR

Počet záznamů: 1