Počet záznamů: 1  

Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas

  1. Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas : serija fonetiko-grammatičeskaja. Vypusk 9, Refleksy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt = Slovanský jazykový atlas : foneticko-gramatická série. Svazek 9, Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt = L'atlas linguistique slave : série phonologique et grammaticale. Tome 9, Réflexes de *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt = The Slavic linguistic atlas : phonology and grammar series. Volume 9, The rexlexes of *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt. Vydání první. Praga : Akademija, 2019. ISBN 978-80-200-3105-1.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas

Počet záznamů: 1