Počet záznamů: 1  

Deep learning v jazyku Python

  1. CHOLLET, François. Deep learning v jazyku Python : knihovny Keras, Tensorflow. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2019. Knihovna programátoraMyslíme v.. ISBN 978-80-247-3100-1.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    Deep learning v jazyku Python

Počet záznamů: 1