Počet záznamů: 1  

Vliv přeměny dřevinné skladby lesů na půdní vlastnosti během enviromentální změny vyšetřený pomocí shlukové analýzy a geograficky vážené regrese

  1. SAMEC, Pavel. Vliv přeměny dřevinné skladby lesů na půdní vlastnosti během enviromentální změny vyšetřený pomocí shlukové analýzy a geograficky vážené regrese : autoreferát disertační práce = the effect of transformed forest tree-species composition on soil properties during environmental change investigated by cluster analysis and geographically weighted regression. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. Geoinfo-carto thesis svazek XVI. ISBN 978-80-244-5514-3. ISSN 1805-7500.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    Vliv přeměny dřevinné skladby lesů na půdní vlastnosti během enviromentální změny vyšetřený pomocí shlukové analýzy a geograficky vážené regrese