Počet záznamů: 1  

Romové a stereotypy

  1. WEINEROVÁ, Renata. Romové a stereotypy : výzkum stereotypizace Romů v Ústeckém kraji. Vydání první. Praha : Karolinum, [2014]. ©2014. Způsob přístupu: World Wide Web. Dostupné na internetu: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=986813> ISBN 978-80-246-2648-2.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    kniha

    kniha


Počet záznamů: 1