Počet záznamů: 1  

Šedivějící hodnoty?

  1. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. Šedivějící hodnoty? : aktivita jako dominantní způsob stárnutí. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2013. EDIS : ediční řada disertačních prací Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity ; svazek 10. Způsob přístupu: World Wide Web. Dostupné na internetu: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=992762> ISBN 9788021076600.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    kniha

    kniha


Počet záznamů: 1