Počet záznamů: 1  

Biomechanics

  1. Biomechanics : principles and practices. Boca Raton, FL : CRC Press LLC, [2015]©2015. Dostupné na internetu: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=906059> ISBN 9781439870990.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.