Počet záznamů: 1  

O komparativní politologii a současné české politice

  1. KUBÁT, Michal - LEBEDA, Tomáš. O komparativní politologii a současné české politice. [Praha] : Karolinum, [2014]. ©2014. Způsob přístupu: Worl Wide Web. Dostupné na internetu: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=862167> ISBN 9788024623948.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    kniha

    kniha


Počet záznamů: 1