Počet záznamů: 1  

Kafka translated

  1. WOODS, Michelle. Kafka translated [elektronický zdroj]. New York : Bloomsbury Publishing, 2014. Dostupné na internetu: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=647334> ISBN 9781441133441.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.