Počet záznamů: 1  

Golf all-in-one for dummies

  1. MCCORD, Gary. Golf all-in-one for dummies [elektronický zdroj]. Hoboken, N.J. ; Chichester : Wiley ; c2012. For dummies. Způsob přístupu: World Wide Web. Dostupné na internetu: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=437648> ISBN 9781118206331.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    kniha

    kniha


Počet záznamů: 1