Počet záznamů: 1  

Climate change and human security

  1. REDCLIFT, M. R. - MANUEL-NAVARRETE, David. - PELLING, Mark. Climate change and human security : the challenge to local governance under rapid coastal urbanization. Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2011. Způsob přístupu: World Wide Web. Dostupné na internetu: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=387827> ISBN 9780857933096.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.