Počet záznamů: 1  

The pedagogy of physical science

  1. HEYWOOD, David - PARKER, Joan. The pedagogy of physical science [elektronický zdroj]. Dordrecht : Springer, c2010. Contemporary trends and issues in science education ; 38. Způsob přístupu: World Wide Web. Dostupné na internetu: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=341553> ISBN 9781402052712.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    kniha

    kniha


Počet záznamů: 1