Počet záznamů: 1  

The Genus Carabus in Europe

  1. The Genus Carabus in Europe : a synthesis. Sofia ; Moscow : Pensoft Publishers ; Leiden : European Invertebrate Survey, 2013. Fauna Europaea evertebrata ; no. 2. Způsob přístupu: World Wide Web. Dostupné na internetu: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=217814> ISBN 9546423319.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    kniha

    kniha


Počet záznamů: 1