Počet záznamů: 1  

Aktuálne otázky vývoja a súčasnej podoby medzinárodného a európskeho práva životného prostredia a vplyv medzinárodného a európskeho práva životného prostredia na právny poriadok Slovenskej republiky a Českej republiky

  1. Aktuálne otázky vývoja a súčasnej podoby medzinárodného a európskeho práva životného prostredia a vplyv medzinárodného a európskeho práva životného prostredia na právny poriadok Slovenskej republiky a Českej republiky : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie, 7.-8. november 2019, Trnava, Slovenská republika. Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2020. ISBN 978-80-568-0336-3.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    Aktuálne otázky vývoja a súčasnej podoby medzinárodného a európskeho práva životného prostredia a vplyv medzinárodného a európskeho práva životného prostredia na právny poriadok Slovenskej republiky a Českej republiky

Počet záznamů: 1