Počet záznamů: 1  

Fyziologie pro tělovýchovné obory

  1. BOTEK, Michal et al. Fyziologie pro tělovýchovné obory : (vybrané kapitoly). Část I. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017 [Elektronická verze pro uživatele knihoven UP se specifickými nároky]. DOC (Unicode). Způsob přístupu: World Wide Web. Dostupné na internetu: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2503862> ISBN 9788024453088.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    kniha

    kniha


Počet záznamů: 1