Počet záznamů: 1  

Autonomie ve stáří

  1. SÝKOROVÁ, Dana. Autonomie ve stáří : kapitoly z gerontosociologie. [Olomouc] : [Univerzita Palackého. Centrum podpory studentů se specifickými potřebami], [2019] [Elektronická verze pro uživatele knihoven UP se specifickými nároky]. DOC (Unicode). Požadavky na systém: Microsoft Office. Dostupné na internetu: <http://sf.upol.cz/0269960/Autonomie_ve_stari_kapitoly.rar>

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.