Počet záznamů: 1  

Architektonické školství - mezi uměním a řemeslem

  1. Architektonické školství - mezi uměním a řemeslem (konference) (2015 : Brno, Česko). Architektonické školství - mezi uměním a řemeslem : sborník příspěvků z pedagogické konference uspořádané k desátému výročí založení oboru Architektura na Fakultě stavební VUT v Brně. První vydání. V Brně : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav architektury, 2016. ISBN 978-80-214-5337-1.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    Architektonické školství - mezi uměním a řemeslem