Počet záznamů: 1  

Perspektivy speciální pedagogiky - potřeby, možnosti a výzvy

  1. Perspektivy speciální pedagogiky - potřeby, možnosti a výzvy : III. olomoucké speciálněpedagogické dny : sborník příspěvků z konference : XVI. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami : III. konference mladých vědeckých pracovníků : téma konference: perspektivy speciální pedagogiky?! = Perspectives of Special Needs Education - Needs, Possibilities and Challenges. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4907-4.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    Perspektivy speciální pedagogiky - potřeby, možnosti a výzvy