Počet záznamů: 1  

Agresivita a kriminalita školní mládeže

  1. MARTÍNEK, Zdeněk. Agresivita a kriminalita školní mládeže. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Grada, 2015. Pedagogika. ISBN 978-80-247-5309-6.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    Agresivita a kriminalita školní mládeže