Počet záznamů: 1  

Asistovaná reprodukce

  1. ŘEŽÁBEK, Karel. Asistovaná reprodukce. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha : Maxdorf, c2014. Farmakoterapie pro praxi ; sv. 68Jessenius. ISBN 978-80-7345-396-1.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    Asistovaná reprodukce

Počet záznamů: 1