Počet záznamů: 1  

Advanced methods for landslide assessment using GIS

  1. MARJANOVIĆ, Miloš. Advanced methods for landslide assessment using GIS : thesis summary = Pokročilé metody pro posuzování půdních sesuvů použitím GIS : autoreferát disertační práce. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. Geoinfo-carto thesis ; sv. 2Skripta. ISBN 978-80-244-3478-0.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    Advanced methods for landslide assessment using GIS

Počet záznamů: 1