Počet záznamů: 1  

Acta historico-iuridica Pilsnensia 2011

  1. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2011 : kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí : sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia k 260. výročí narození Franze von Zeillera a dvěma stoletím všeobecného zákoníku občanského. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011 Plzeň Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. ISBN 978-80-7380-354-4.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    časopis

    časopis

Počet záznamů: 1