Počet záznamů: 1  

Asertivitou proti stresu

  1. PRAŠKO, Ján - PRAŠKOVÁ, Hana. Asertivitou proti stresu. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha : Grada, 2007. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-1697-8.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    Asertivitou proti stresu