Počet záznamů: 1  

Komunikace v diabetologické praxi

  1. Štefánek, Josef, 1972-
    Komunikace v diabetologické praxi / Josef Štefánek, Jozefína Štefánková. -- Praha : Maxdorf, [2020]. -- ©2020. -- 135 stran : ilustrace, schémata. -- (Jessenius) (Medica). -- ISBN : 978-80-7345-673-3 (brožováno) : Kč 245,00.
    Štefánková, Jozefína
    diabetes mellitus. diabetes mellitus. lékař a pacient. komunikace (sdělování). komunikační dovednosti. interpersonální komunikace. kazuistiky (lékařství). monografie
    616.379-008.64. 614.253. 316.77. 316.77:81'42. 316.772.4. 616.1/.9-052-07/-08. (048.8)

Počet záznamů: 1