Počet záznamů: 1  

Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas

  1. Obščeslavjanskij
    Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas : serija fonetiko-grammatičeskaja. Vypusk 9, Refleksy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt = Slovanský jazykový atlas : foneticko-gramatická série. Svazek 9, Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt = L'atlas linguistique slave : série phonologique et grammaticale. Tome 9, Réflexes de *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt = The Slavic linguistic atlas : phonology and grammar series. Volume 9, The rexlexes of *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt. -- Vydání první. -- Praga : Akademija, 2019. -- 188 stran : barevné mapy ; 49 cm. -- Nad názvem: Meždunarodnyj komitet slavistov, Komissija obščeslavjanskogo lingvističeskogo atlasa, Akademija nauk Češskoj Respubliki, Institut češskogo jazyka. -- Resumé: Mapy a komentáře pro fonetický svazek Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt; vychází pod českou redakcí. -- ISBN : 978-80-200-3105-1 (vázáno).
    Mezinárodní komitét slavistů. Komise pro Slovanský jazykový atlas. Ústav pro jazyk český (Akademie věd ČR)
    slovanské jazyky. dialekty. fonetika. hláskosloví. praslovanština. jazykové atlasy
    811.16. 81'282. 81'34. 81'342.4. 811.16'0. (084.4)

Počet záznamů: 1