Počet záznamů: 1  

Vliv přeměny dřevinné skladby lesů na půdní vlastnosti během enviromentální změny vyšetřený pomocí shlukové analýzy a geograficky vážené regrese

  1. Samec, Pavel, 1979-
    Vliv přeměny dřevinné skladby lesů na půdní vlastnosti během enviromentální změny vyšetřený pomocí shlukové analýzy a geograficky vážené regrese : autoreferát disertační práce = the effect of transformed forest tree-species composition on soil properties during environmental change investigated by cluster analysis and geographically weighted regression / Pavel Samec. -- 1. vydání. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. -- 55 stran : ilustrace (některé barevné), mapy. -- (Geoinfo-carto thesis ISSN 1805-7500 ; svazek XVI). -- Nad názvem: Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta. -- ISBN : 978-80-244-5514-3 (2019 ; brožováno). -- ISSN : 1805-7500.
    Univerzita Palackého. Katedra geoinformatiky
    shluková analýza. lesní dřeviny. ekosystémy. environmentální inženýrství. referáty
    519.237.8. 582.091/.097:630. 574.4/.5. 502

Počet záznamů: 1