Počet záznamů: 1  

ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří

  1. ČSN
    ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří /. -- Praha : Česká agentura pro standardizaci, 2018. -- 47 stran : ilustrace. -- Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO/IEC 17025:2017. -- Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) z listopadu 2005. -- Nad názvem: Duben 2018. -- ISBN : (Brožováno) : Kč 414,00.
    zkušebnictví. kalibrace. laboratoře. management jakosti. normy
    620.1. 53.089.6. 001.89:005.71. 005.6. 006.7/.8. (083)