Počet záznamů: 1  

Rossica Olomucensia

  1. Univerzita Palackého. Katedra slavistiky. Sekce rusistiky
    Rossica Olomucensia : ročenka katedry slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. XXXVII, (Za rok 1998) / [editor Zdeněk Pechal]. -- 1. vyd. -- roč. XXXVII (1998). -- Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. -- 143 s. -- (Rossica Olomucensia; 37). -- ISBN : 01399268 (ISSN).
    Pechal, Zdeněk, 1957-
    čeština. komparativní lingvistika. interpretace a přijetí literárního díla. ruština. sborníky. slavistika. literární teorie
    81-115=161.1=162.3. 82.0:821.161.1. 821.161.1.09. 821.161.1(091)