Počet záznamů: 1  

Historická demografie

  1. Sociologický ústav (Praha). Komise pro historickou a sociální demografii
    Historická demografie. 24 / [vedoucí redaktorka Pavla Horská]. -- Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2000. -- 216 s. : tab., grafy, mapky. -- ISBN : 03230937 (ISSN).
    Horská, Pavla, 1927-
    historická demografie. sborníky. Česko
    314.1/.3. 314.145. 314.148(437.3). 314.4(437.3). 314.4(437.3)(091)