Počet záznamů: 1  

Dějiny české literatury 1945-1989

  1. Ústav pro českou literaturu (Akademie věd ČR)
    Dějiny české literatury 1945-1989. II, 1948-1958 / hlavní redaktor Pavel Janoušek ; dramaturgie a režie CD Hynek Pekárek [zvukový záznam]. -- Vyd. 1. -- Praha : Academia, c2007. -- 1 zvuková deska (284 min.) : digitalní záznam ; 12 cm. -- Vydal: Ústav pro českou literaturu AV ČR. -- Zvukové snímky jsou převzaty z archivu Českého rozhlasu a z archivu Rádia Svobodná Evropa, Československé dokumentační středisko. -- Ve spolupráci s Radioservisem. -- CD v KUP je u pultu A.
    Janoušek, Pavel, 1956-. Pekárek, Hynek
    1948-1958. interpretace a přijetí literárního díla. česká literatura. Česko. zvukový záznam. kompaktní disky
    821.162.3-027.22. 821.162.3.07. 821.162.3(086.76). 821.162.3(091). 821.162.3"1948/1958"