Počet záznamů: 1  

České právní myšlení a logika - minulost a perspektivy

  1. Masarykova univerzita. Katedra právní teorie
    České právní myšlení a logika - minulost a perspektivy : sborník příspěvků z konference pořádané Katedrou právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 26.9.2002. -- Vyd. 1. -- České právní myšlení a logika - minulost a perspektivy (2003). -- Brno : Masarykova univerzita, 2003. -- 124 s. -- (Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada teoretická; 268). -- Pozn. pod čarou. -- ISBN : 8021032103.
    "České právní myšlení a logika - minulost a perspektivy" Brno, Česko)
    logika. logické myšlení. perspektivy. právo. právní věda. Česko
    340.114. 340.114:32(437.3). 340.143. 340.143(437.3)(091)
Počet záznamů: 1