Počet záznamů: 1  

Barca bei Košice - paläolithische Fundstelle

  1. Barca bei Košice - paläolithische Fundstelle = Barca pri Košiciach - paleolitické nalezisko / Ladislav Bánesz ; nemecký preklad Z. Lányiová. -- Vydanie prvé. -- Bratislava : Vydavateľstvo slovenskej akadémie vied, 1968. -- 228 stran : ilustrace, mapy. -- (Archaeologica Slovaca fontes ; Tomus VIII). -- ISBN : (Vázáno).
    Lányiová, Z
    archeologie. archeologické nálezy. archeologické lokality. paleolit. Košice (Slovensko). monografie
    902. 902:904. 903.2. 902.2. 903"632". (437.6). (048.8)

Počet záznamů: 1