Počet záznamů: 1  

Archaeologia historica

  1. Okresní muzeum Praha-východ (Čelákovice)
    Archaeologia historica. 14-89 / editor Vladimír Nekuda. -- Vyd. 1. -- 14 (1989). -- V Brně : Muzejní a vlastivědná společnost ; V Čelákovicích : Okresní muzeum Praha-východ, [1989]. -- 503 s. : il. -- Sborník příspěvků přednesených na XX. celostátní konferenci archeologů středověku s hlavním zaměřením na české země a Slovensko na prahu vrcholného středověku. Obraz společenských a hospodářských změn 13. století v archeologických pramenech, Čelákovice 19.-23. září 1988.. -- Seznam autorů.
    Nekuda, Vladimír, 1927-2006. Muzejní a vlastivědná společnost (Brno, Česko)
    13. století. archeologie. dějiny. sborníky. středověk. Česko. Slovensko
    902(082)(437/439)"653". 902(082)(437.3)"653". 902(082)(439.22)"653"
Počet záznamů: 1