Počet záznamů: 1  

Ako dômyselne používať knihy, hlavný nástroj vzdelávania

  1. Komenský, Jan Amos, 1592-1670
    Ako dômyselne používať knihy, hlavný nástroj vzdelávania : reč prednesená na počiatku prác vo väčšej sieni potockej školy dňa 28. novembra 1650 / Jan Amos Komenský. -- V Prahe : Státní pedagogické nakladatelství, 1970. -- 30, 27 s. -- Latinský text podle amsterodamského vyd. Opera didactica omnia z r. 1657.
    didaktika. filozofie výchovy. pedagogika. školství. vzdělanost. vzdělávání
    37.01. 37.02. 821.162.3Komenský, J. A.3

Počet záznamů: 1