Počet záznamů: 1  

60 rokov prípravy telovýchovných pedagógov na Univerzite Komenského v Bratislave

  1. Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu
    60 rokov prípravy telovýchovných pedagógov na Univerzite Komenského v Bratislave : zborník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou FTVŠ UK Bratislava - 1.10.1999 / zostavovateĺ Roman Moravec. -- Bratislava : Univerzita Komenského, 1999. -- 309 s. : obr., tab. -- ISBN : 8096748793.
    Moravec, Roman, 1950-
    Univerzita Komenského v Bratislave. tělesná výchova. pedagogika sportu. sborníky. vysoké školy. učitelé. tělesná výchova
    37.02:796. 371.124. 378.4(437.6-25)