Počet záznamů: 1  

35. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 28.6.-17.7. 1999

  1. Univerza (Ljubljana). Filozofska fakulteta. Oddelek za slovanske jezike in književnosti. Center za slovenščino kot drugi-tuji jezik
    35. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 28.6.-17.7. 1999 : zbornik predavanj / [uredila Erika Kržišnik]. -- Ljublana : Center za sloveščino kot drugi-jezig pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, 1999. -- 288 s. -- ISBN : 9612270015.
    Kržišnik, Erika. Seminar slovenskego jezika, literature in kulture. Zbornik predavaj
    kulturní dějiny. slovinská literatura. sborníky. slovinština. Slovinsko
    94(497.4). 811.163.6(082). 821.163.6.09. 930.85(497.4)(082)